پس از تکمیل نقشه تابلو های برق جهت برقراری و تامین جریان در نقطه شروع و ادامه تا  نقطه مصرف اقدام به طراحی و محاسبات کابلکشی میگردد. در صورت واگذاری دیماندمتقاضی بصورت ولتاژ اولیه ، مستلزم ارائه طرح از داخل ساختمان پست داخلی یا پاساژ میباشد. در طراحی کابلکشی فشار متوسط با در نظر گرفتن طول مسیر ، مقادیر فنی وزره حفاظتی کابل و سطح مقطع ، انتخاب کابل صورت میپذیرد.

 

 پس از جانمایی ترانسفورماتور و تابلوهای اصلی و فرعی ، ماشین آلات ، تعیین مسیر سطح مقطع کابل ها مشخص میگردد. پس از انتخاب مسیر کابلکشی و روئیت موانع اجرایی در محل اجرا اقدام به طراحی سطح مقطع سینی کابل و نوع و آرایش آن میگردد. ارائه جدول کدینگ که سطح مقطع کابلها بهمراه کد شناسه کابل در آن درج شده و مشخصات سینی کابل مورد نیاز در پکیج طراحی و محاسبات کابلکشی و سینی کشی به کارفرما ارائه میگردد. 
جهت مشاوره و استعلام قیمت با ما تماس بگیرید
۰۹۱۲۷۰۶۹۵۸۸ 
۰۲۶۳۶۶۷۲۹۵۹
مهندس افشار


بازدیدها: ۸۴۴