بر اساس ارائه نقشه تابلو های فشار متوسط و تعداد ترانسفورماتورها و فضای تعیین شده توسط کارفرما اقدام به طراحی ساختمان پست داخلی میگردد.

در ساختمان پست داخلی جانمایی ترانسفورماتورها ، تابلوهای فشار متوسط و تابلوهای فشار ضعیف معیین میگردد. محاسبه فونداسیون مناسب ، اسکلت مستحکم و همچنین ایزوله نمودن ساختمان پست از نکات مهم طراحی پست بشمار میآید.  

 

 جهت مشاوره و استعلام قیمت با ما تماس بگیرید
۰۹۱۲۷۰۶۹۵۸۸ 
۰۲۶۳۶۶۷۲۹۵۹
مهندس افشار


 

 

 

بازدیدها: ۸۳۵