با توجه به آمارهای منتشر شده از مراکز کار و امور بهداشت و ایمنی ، تعداد کارگاههای صنعتی که از روشنایی مطلوب برخوردار میباشند بسار کم است .

گروه مهندسین و طراحی این شرکت با انتخاب چراغهای کم مصرف و جانمایی و محاسبه نور متناسب با نیاز محیط کار توانسته اند ضمن صرفه جویی در مصرف انرژی ، روشنایی مطلوبی در محیط ایجاد نمایند . تامین روشنایی مناسب در قالب استاندارد های تعریف شده مشاغل در فضای کار از اصول طراحی روشنایی و محاسباتی این گروه میباشد. طراحی نور باید بشکلی انجام گردد که اپراتور و پرسنل در حین کار از دید کافی برخوردار باشد. زیرا عدم تامین نور کافی باعث ایجاد خستگی و  در اغلب موارد منجر به حوادث میگردد.   

بازدیدها: ۵۸۰