بانک خازنی چیست و چه کاربردی دارد؟

با ساخت بانک خازنی می‌توانید از شر قبض‌های سرسام‌آور برق خلاص شوید اما چگونه؟ همانطور که می‌دانید در اکثر واحدهای صنعتی هم از توان اکتیو یعنی مفید و هم از توان راکتیو یعنی غیر مفید استفاده می‌شود و از آنجایی که شبکه برق تنها توان مفید را در اختیار ما قرار می‌دهد اگر بخواهیم از شبکه برق توان راکتیو را هم دریافت کنیم چون جریان بیشتری از اداره برق دریافت می‌کنیم باید هزینه بیشتری هم پرداخت کنیم؛ به ه...