چه عواملی باعث بر سوختن انفجار ترانسفورماتور میگردد؟

عوامل سوختن انفجار ترانسفورماتور

عواملی که باعث بر سوختن ترانس میشود


چه عواملی باعث بر سوختن انفجار ترانسفورماتور میگردد؟

در سوختن ترانسفورماتور عوامل زیادی دخیل هستند که چند مورد بسیار شایع را با روش های جلوگیری از آن در این مبحث برای شما مطرح میکنیم .

  1. نبود حفاظت که میتوان بعنوان مهمترین عامل در سوختن ترانسفورماتورها مطرح کرد .
  • فیوز کات اوت رله بخهلتس رله ترمومتر رله ثانویه رله جانسون رله پرایمر و سایر رله ها ی ترانسفورماتور نقش مهمی در کنترل روغن جریان دما و سایر خطراتی که ترانسفورماتور را تهدید میکند ، دارند.
  1. نبود برقگیر در خطوط هوایی و داخلی
  • در شبکه های هوایی که فاقد برقگیر هستند , صاعقه میتواند آسیب های جدی به ترانسفورماتور وارد نماید.
  • در تابلو های MV نیز میبایستی از برقگیر تابلویی استفاده گردد.
  • مقاومت ارت برقگیر و تست دیکانکتور از علل مهم عملکرد این تجهیز روی شبکه میباشد.
  1. نبود ارت یا مقاومت بالای سیستم ارتینگ
  • در اغلب آسیب های ترانسفورماتورها ی ارجاء شده به این شرکت جهت تعمیرات ، در بررسی های بعمل آمده مشخص گردید که مقاومت جاه های ارت مطلوب نبوده است.
  1. فرسودگی روغن
  • یکی از عوامل سوختن ترانسفورماتورهایی که به این شرکت ارجاء میگردد ، فرسودگی روغن ترانسفورماتور میباشد که میبایستی با توجه به بارگزاری روی ترانسفورماتور در زمان معینی تصفیه یا تعویض گردد.

گروه صنعتی صنعت یار بعنوان یکی از برترین شرکت های خدمات و تعمیرات ترانسفورماتور در سطح کشور میتواند در زمینه تعمیر سرویس ترانسفورماتور همراه شما باشد.

جهت ارتباط با شماره 02632208653  و 09121233109 علیرضا افشار تماس بگیرید.

 

 

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید