مشاور برق صنعتی

مشاور برق صنعتی

مشاور برق صنعتی


 یکی از فعالیت های این گروه ارائه مشاوره ی برق به کارفرمایان محترم میباشد. ما با در نظر داشتن موقعیت و بودجه مورد نظر شما مشاوره ای در این خصوص ارائه خواهیم کرد ، البته این مهم را در نظر داشته باشید برای ارائه بهتر مشاوره در خصوص برق های صنعتی باید به صورت حضوری در محل انجام گیرد .   در حالت کلی برای مشاور برق ، مراحل زیر صورت میگیرد : 1- محاسبه و خرید میزان انشعاب 2- ارائه گزارش مالی مبنی بر میزان برق مورد نیاز پروژه 3- ارائه نقشه و گزارش مالی در خصوص تهیه و خرید ملزومات و تجهیزات برق 4- اجرای صحیح تاسیسات برق با توجه به شرایط بهره برداری و ایمنی 5- تامین برق ماشین آلات و مصارف مورد نظر    

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید