نصب ترانس ۲۰kv

نصب ترانس ۲۰kv

نصب ترانس ۲۰kv


ترانسفورماتورها میتوانند با افزایش سطح ولتاژ و کاهش جریان با کمترین تلفات ممکن انرژی الکتریکی را از محل تولید که گاهی هزاران کیلومتر دورتر میباشد تا نقاط مصرف، برسانند  ، این تغییر ولتاژ در محلی بهنام پست برق صورت میگیرد. شکل)3 ) طرح وارهای از مراحل تولید، انتقال و مصرف انرژی الکتریکی را نشان میدهد.

نیروگاهها برای تولید انرژی الکتریکی از ژنراتورهای سهفاز استفاده میکنند که ولتاژ خروجی آنها بهصورت سه فاز میباشد و بسته به میزان قدرتشان دارای سطح ولتاژی ازKV 3 تا KV 21 و در موارد خاص این ولتاژ تا KV 30 نیز میرسد. سپس در شبکههای انتقال برق به کمک ترانسفورماتور و در چند مرحله، این ولتاژ به ولتاژ هایی نظیر 63KV ،132KV ،230KV ،4 و حتی در بعضی از کشورها تا 750KV یا 1000KV نیز تبدیل می ً شوند. در محل مصرف، مجددا مقدار ولتاژ در چند مرحله توسط ترانسفورماتور به میزان مناسب کاسته میشود و به این ترتیب شرایط استفاده از انرژی الکتریکی تولید شده برای مصرف کنندهها را فراهم میکند. شکل )4 )انواع پستهای برق را نشان میدهد.


 

جهت مشاوره و استعلام قیمت با ما تماس بگیرید
09121233109

02632208653
مهندس افشار

 


 

نمونه کار های انجام شده در زمینه نصب ترانس 20KV

 

 

جهت مشاوره و استعلام قیمت با ما تماس بگیرید
09121233109

02632208653
مهندس افشار

 

 

MoreArticle

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید