فیدر اختصاصی برق 1 2 3 4 5 6 7 مگاوات

فیدر اختصاصی

چگونه میتوان انشعاب برق تا 7 مگاوات خرید . شرایط واگذاری انشعاب فیدر اختصاصی چیست؟


فیدر اختصاصی چیست؟

شرکت توزیع نیروی برق مطابق بر آئین نامه های مصوب توانیر به مشترکینی که درخواست خرید انشعاب برق بالای 2mw را دارند در جهت تامین برق مورد نیاز بنا به توافق برق منطقه ای به آنها فیدر اختصاصی ولتاژ اولیه پیشنهاد میدهد.

در این روش متقاضی میبایستی از محل پست 63kv تا محل مورد نظر نسبت به اجرای فیدر اختصاصی اقدام نماید. فیدر اختصاصی بنا به تشخیص کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق میتواند بصورت زمینی (کابلی ) یا هوایی کابل خودنگهدار یا شبکه هوایی سیم 20kv اجرا گردد که کلیه هزینه های اجرایی ، حفاری و سایر مجوز ها بر عهده ی متقاضی میباشد .

سقف خرید دیماند فیدر اختصاصی 6.999mw میباشد. در این نوع انشعاب کنتور متقاضی در داخل پست 63kv نصب میگردد.

اخذ فیدر اختصاصی منوط به شرایط بارگذاری و ظرفیت خروجی پست 63kv میباشد که گاها خرید و تهیه تجهیزات تابلو خروجی فیدر و سایر ملزومات بر عهده متقاضی میباشد.

در شرایط استثایی شرکت توزیع برق تا 3mw را  بنا به تشخیص امور دیسپاچینگ از شبکه موجود واگذار مینماید که کلیه هزینه های انتقال و شبکه با متقاضی محاسبه میگردد.

گروه صنعتی صنعت یار در زمینه ی کابلکشی ، اجرای شبکه هوایی و طراحی پست های داخلی میتواند خدمات خوبی را ارائه نماید .

در صورت لزوم با شماره های 09121233109 و 02632208653  ( افشار ) تماس حاصل بفرمائید.

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید