طراحی ارتینگ و رینگ شبکه ارت

طراحی ارتینگ و رینگ شبکه ارت

طراحی ارتینگ و رینگ شبکه ارت


شبکه حفاظتی ارت از مهمترین اصول صنعت برق بشمار میاید. داشتن شبکه رینگ ارتینگ و اتصالات و ترمینالهای صحیح از بروز حوادث  ناشی از برق گرفتگی افراد، عدم اتصالجریان  به بدنه ماشین آلات یا نشتی جریان هادیها جلوگیری مینماید.

تجهیز چاه ارت مناسب جهت مقابله با حوادث احتمالی در هر تاسیساتی لازم و کارفرمایان محترم میبایستی این اصل ایمنی را بصورت صحیح اجرا نمایند. طراحی  شبکه ارت و ایجاد شبکه ارتینگ مناسب از توانایی های این گروه بشمار می آید

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید