کات اوت سوئیچ جداساز خط چیست؟

کات اوت سوئیچ جداساز خط چیست؟

بهتر است بگوئیم کلید جداساز خط چیست ؟


کات اوت سوئیچ جداساز خط چیست؟

بهتر است بگوئیم کلید جداساز خط چیست ؟

 از آنجائیکه نصب سکسیونر های قابل قطع هوایی برای شرکت های توزیع و مشترکین داخلی هزینه ی سنگینی میباشد ، از کلید جداساز شبکه یا کات اوت سوئیچ استفاده میگردد. کات اوت سوئیچ یا کلید جداساز خط  تجهیز کاربردی در شبکه های هوایی است که متشکل از یک مقره سیلیکونی است که بشکلی طراحی شده که دو سر آن از همدیگر و پایه نصب عایق میباشد و در سطح ولتاژ 20kv , 33kv ساخته و نصب میگردد.

این تجهیز از نقطه ی پایه به روی کراس آرم / سکو / کنسول نصب میگردد. متریال دو سر هادی این تجهیز اغلب از فلز  آلومینیوم و مس  بشکل بیمتال ساخته شده و پیچ و کلمپ / سیم گیر متناسب با جریان نامی ارائه میگردد.

ارتباط بین اتصال بالا و پائین از جنس مس با آلیاژ خاصی و طراحی خاصی برای مرتبط کردن قسمت بالا و پائین در نظر گرفته شده است.  کات اوت سوئیچ یا کلید جداساز  بصورتی ساخته میشود که بعد از نصب در یک زاویه 15 تا 30 درجه بالا و پائین داشته باشد  و قلابی روی تیغه ها طراحی و نصب شده که بتوان با پرش آن را قطع و وصل نمود.  البته انواع مختلفی تولید شده که در شرایط متفاوتی نصب میگردند.

در نظر داشته باشید این تجهیز فقط کلید جدا ساز شبکه میباشد و هیچگونه حفاظتی برای شبکه محسوب نمیشود . ترجیح  بهره برداران با تجربه استفاده از این تجهیز برای قطع و وصل خطوط با آمپراژ پائین زیر 50 آمپر میباشد.

معایب کات اوت سوئیچ  :

  •  قطع همزمانی سه فاز شبکه را ندارد.
  • سرعت قطع نداشته که این موضوع باعث ایجاد آرک در زمان پیک بار میباشد.

گروه صنعتی صنعت یار  از سال 1379 فعایت خود را در زمینه ی توسعه و بهینه سازی شبکه های توزیع و کابل خودنگهدار شروع نموده و میتواند مشاور خوبی برای رفع مشکلات شبکه های 20kv , 33kv باشد.

در صورت نیاز به اخذ مشاوره میتوانید با شماره های 02632208653 و 09121233109  ( علیرضا افشار ) تماس بگیرید.

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید