طراحی و محاسبات بانک های خازنی

طراحی و محاسبات بانک های خازنی

طراحی و محاسبات بانک های خازنی


هدف از طراحی بانک خازن اصلاح ضریب قدرت میباشد . پس از مشخص شدن پیک بار مصرف و نوع مصرف محاسبه بانک خازنی آغاز  میگردد. بر اساس روئیت و بررسیکسینوس فی ماشین آلات و کشور  سازنده و  محاسبه تجمیع ماشین آلات نسبت به بارگذاری خازن و انتخاب نوع رگولاتور اقدام می گردد. پس از محاسبه میزان کلی بانک خازن ، انتخاب کنتاکتور خازنی  ، فیوز  و کلید اصلی با در نظر گرفتن ضریب اتصال کوتاه در نقشه طراحی میگردد.

در نقشه ارائه شده سطح مقطع کابل تغذیه بانک خازن ، سطح مقطع کابل  هریک از پله های خازنی به همراه جدول کدینگ به کارفرما ارائه میگردد.

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید