ترانسفورماتورها میتوانند با افزایش سطح ولتاژ و کاهش جریان با کمترین تلفات ممکن انرژی الکتریکی را از محل تولید که گاهی هزاران کیلومتر دورتر میباشد تا نقاط مصرف، برسانند  ، این تغییر ولتاژ در محلی بهنام پست برق صورت میگیرد. شکل)۳ ) طرح وارهای از مراحل تولید، انتقال و مصرف انرژی الکتریکی را نشان میدهد.

نیروگاهها برای تولید انرژی الکتریکی از ژنراتورهای سهفاز استفاده میکنند که ولتاژ خروجی آنها بهصورت سه فاز میباشد و بسته به میزان قدرتشان دارای سطح ولتاژی ازKV 3 تا KV 21 و در موارد خاص این ولتاژ تا KV 30 نیز میرسد. سپس در شبکههای انتقال برق به کمک ترانسفورماتور و در چند مرحله، این ولتاژ به ولتاژ هایی نظیر ۶۳KV ،۱۳۲KV ،۲۳۰KV ،۴ و حتی در بعضی از کشورها تا ۷۵۰KV یا ۱۰۰۰KV نیز تبدیل می ً شوند. در محل مصرف، مجددا مقدار ولتاژ در چند مرحله توسط ترانسفورماتور به میزان مناسب کاسته میشود و به این ترتیب شرایط استفاده از انرژی الکتریکی تولید شده برای مصرف کنندهها را فراهم میکند. شکل )۴ )انواع پستهای برق را نشان میدهد.جهت مشاوره و استعلام قیمت با ما تماس بگیرید
۰۹۱۲۷۰۶۹۵۸۸ 
۰۲۶۳۶۶۷۲۹۵۹
مهندس افشار


نمونه کار های انجام شده در زمینه نصب ترانس ۲۰KV

 

جهت مشاوره و استعلام قیمت با ما تماس بگیرید
۰۹۱۲۷۰۶۹۵۸۸  ۰۲۶۳۶۶۷۲۹۵۹
مهندس افشار

بازدیدها: ۱۵۵۶