یکی از فعالیت های این گروه ارائه مشاوره ی برق به کارفرمایان محترم میباشد.

ما با در نظر داشتن موقعیت و بودجه مورد نظر شما مشاوره ای در این خصوص ارائه خواهیم کرد ، البته این مهم را در نظر داشته باشید برای ارائه بهتر مشاوره در خصوص برق های صنعتی باید به صورت حضوری در محل انجام گیرد .

 

در حالت کلی برای مشاور برق ، مراحل زیر صورت میگیرد :

۱- محاسبه و خرید میزان انشعاب
۲- ارائه گزارش مالی مبنی بر میزان برق مورد نیاز پروژه
۳- ارائه نقشه و گزارش مالی در خصوص تهیه و خرید ملزومات و تجهیزات برق
۴- اجرای صحیح تاسیسات برق با توجه به شرایط بهره برداری و ایمنی
۵- تامین برق ماشین آلات و مصارف مورد نظر

بازدیدها: ۷۲۳۱۰