مقالات و آموزش های نیرورسانی صنعت یار

مقالات و آموزش های نیرورسانی صنعت یار

استفاده از ترانس برق چه کاربردی دارد؟

مقالات -

استفاده از ترانس برق چه کاربردی دارد؟

استفاده از ترانس برق چه کاربردی دارد؟

174
آشنایی با قطعات و مراحل ساخت تابلو برق ATS

مقالات -

آشنایی با قطعات و مراحل ساخت تابلو برق ATS

آشنایی با قطعات و مراحل ساخت تابلو برق ATS

155
خرید و فروش ترانس های برق صنعتی

مقالات -

خرید و فروش ترانس های برق صنعتی

خرید و فروش ترانس های برق صنعتی

214
تابلو برق صنعتی چیست و انواع آن کدام است؟

مقالات -

تابلو برق صنعتی چیست و انواع آن کدام است؟

تابلو برق صنعتی چیست و انواع آن کدام است؟

51
با انواع تجهیزات تابلو برق صنعتی آشنا شوید

مقالات -

با انواع تجهیزات تابلو برق صنعتی آشنا شوید

با انواع تجهیزات تابلو برق صنعتی آشنا شوید

37
بانک خازنی چیست و چه کاربردی دارد؟

مقالات -

بانک خازنی چیست و چه کاربردی دارد؟

بانک خازنی چیست و چه کاربردی دارد؟

831
تابلو برق چیست و مهمترین کاربرد آن کدام است؟

مقالات -

تابلو برق چیست و مهمترین کاربرد آن کدام است؟

با گذشت زمان و پیشرفت فناوری ما شاهد حضور انواع تابلو برق هستیم که هر کدام از آنها کاربردهای مختلفی دارند. تابلوی برق، محلی است که همه کلیدهای قطع کننده و تجهیزات برقی در آن قرار دارند. سوئیچ هایی که می توانند برق یک خانه، کارگاه و یا یک کارخانه بزرگ را کنترل کنند. یک قطع کننده مدار “اصلی” که با اصطلاح فیوز شناخته می شود نیز درون این جعبه به اصطلاح فلزی وجود دارد که برق کل محیط را کنترل می کند، همچنین در کنار فیوز اصلی، فیوز های جداگانه ای را نیز مشاهده می کنید که مسئولیت تأمین برق قسمت های مختلف محیط را برعهده دارند.

152