خدمات برق صنعتی نیرورسانی صنعت یار -

خدمات برق صنعتی نیرورسانی صنعت یار - کرج و تهران اماده خدمت به هموطنان می باشد

طراحی ارتینگ و رینگ شبکه ارت

خدمات -

طراحی ارتینگ و رینگ شبکه ارت

طراحی ارتینگ و رینگ شبکه ارت

50
چاه ارت و تست چاه ارت

خدمات -

چاه ارت و تست چاه ارت

چاه ارت و تست چاه ارت

2695
اجرای کابل کشی فشار ضعیف

خدمات -

اجرای کابل کشی فشار ضعیف

اجرای کابل کشی فشار ضعیف

136
طراحی و محاسبات بانک های خازنی

خدمات -

طراحی و محاسبات بانک های خازنی

طراحی و محاسبات بانک های خازنی

57
طراحی تابلو های برق فشار ضعیف

خدمات -

طراحی تابلو های برق فشار ضعیف

طراحی تابلو های برق فشار ضعیف

34
طراحی و محاسبات کابل کشی و سینی کشی

خدمات -

طراحی و محاسبات کابل کشی و سینی کشی

طراحی و محاسبات کابل کشی و سینی کشی

504
نصب ترانس ۲۰kv

خدمات -

ساخت تابلو برق در کرج

خدمات -

ساخت تابلو برق در کرج

ساخت تابلو برق در کرج

275
روشنایی کارخانجات

خدمات -

روشنایی کارخانجات

روشنایی کارخانجات

192
تجهیز پست زمینی

خدمات -

نصب پست برق

خدمات -

خدمات پس از فروش ایران ترانسفو در تهران و کرج

خدمات -

خدمات پس از فروش ایران ترانسفو در تهران و کرج

خدمات پس از فروش ایران ترانسفو در تهران و کرج

194
بانک خازن و خازن گذاری و محاسبات خازن

خدمات -

بانک خازن و خازن گذاری و محاسبات خازن

بانک خازن و خازن گذاری و محاسبات خازن

163
مشاور برق صنعتی

خدمات -

مونتاژ بانک خازن

خدمات -

مونتاژ بانک خازن

مونتاژ بانک خازن

288
ساخت تابلو برق صنعتی

خدمات -

ساخت تابلو برق صنعتی

ساخت تابلو برق صنعتی

1015
سرویس و تعمیرات ترانسفورماتور- ترانس

خدمات -

سرویس و تعمیرات ترانسفورماتور- ترانس

سرویس و تعمیرات ترانسفورماتور- ترانس

1683
رزومه کاری اکباتان توسعه صنعت یار

خدمات -

رزومه کاری اکباتان توسعه صنعت یار

مجموعه برق صنعت یار با تجربه بیش از 2دهه در زمینه برق های صنعتی ، این رزومه بخشی از فعالیت های مجموعه ما می باشد

21